Reset passwork Kaspersky 2016

HƯỚNG DẪN RESET PASSWOR KASPERSKY 2016

 

Để gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ của kaspersky anh/chị có thể làm theo hướng dẫn sau:

Download tool sau: https://drive.google.com/open?id=0B8acEmNWQsPCbnRlYWVKS0xlb3c

 

·          Giải nén KLAPR.zip 

·          Khởi động máy và vào trong Safe mode (khi khởi động máy nhấn giữ F8 liên tục) chọn chế độ Safe mode.

·          Chạy file giải nén lúc nãy :

  • Sau đó nhấn Enter khi cửa sổ hiện ra.


        Chờ cửa sổ hiện ra thông báo "


The operation was successfull".Nhấn Enter một lần nữa để thoát.

            Mở chương trình Kaspersky kiểm tra xem còn yêu cầu mật khẩu không, sau đó khởi đông lại máy tính.

Nếu xử lý không thành công, bạn vui lòng gửi email miêu tả tình hình chi tiết đến địa chỉ hotro@kaspersky.vn  để Kaspersky hỗ trợ bạn tốt nhất.

Comments