Lỗi chữ ký điện tử

Xin chào Anh/Chị,

Bước 1: Tải về file sửa lỗi theo link sau: http://download.nts.vn/support/Support-Tools/Kas_Utilities/DigitalSignature/signature.zip

Bước 2: Tiến hành giải nén tập tin vừa tải về (hình dưới) > sẽ được folder tên là “signature”

        

 Bước 3: Truy cập folder vừa giải nén

-       Với Window 7 (hoặc Windows Vista) > click chuột phải vào file “signature.bat” vừa giải nén thành công > chọn Run as administrator (hình dưới)

-       Với Windows XP thì chỉ cần click chạy file “signature.bat”

               

 Bước 4: Tải về và chạy file “rootsupd.exe” theo link sau: http://download.nts.vn/support/Support-Tools/Kas_Utilities/DigitalSignature/rootsupd.exe

 Bước 5: Khởi động lại máy tính

 Bước 6: Cài đặt lại chương trình Kaspersky

Comments