Không tạo được thư mục

Chào Anh/Chị,

Anh/Chị vui lòng vào Cấu hình của Kaspersky , chọn Cấu hình > Bổ sung > Tự bảo vệ , Anh/Chị chọn tắt tính năng Cho phép tự bảo vệ .

Sau đó Anh/Chị vào đường dẫn sau và xóa các folder bên trong nhé : 

Win xp:  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP11\Data\Updater\Temporary Files

Win 7: C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP13\Data\Updater

Chúc Anh/chị thành công !


Comments