Không tạo được thư mục

Chào Anh/Chị,

Anh vui lòng vào Cấu hình của Kaspersky , chọn tab cài đặt nâng cao , anh chọn Tự bảo vệ và tắt tính năng Cho phép tự bảo vệ, sau đó anh Ok

Sau đó anh vào đường dẫn sau và xóa các folder bên trong nhé : 

Win xp:  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP11\Data\Updater\Temporary Files

Win 7: C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP13\Data\Updater

Chúc Anh/Chị thành công!

Comments