Fix lỗi NetFramework

Xin chào Anh/Chị,

Bước 1: Tải về file sửa lỗi theo link sau: https://drive.google.com/open?id=1Nj2r1EZPYEVXtnrWQhKqgzCWFKZmtPpv

 Bước 2: Tiến hành giải nén tập tin vừa tải về (hình dưới) > sẽ được folder tên là “NetFramework”

 Bước 3: Truy cập folder vừa giải nén

 -       Với Window 7 (hoặc Windows Vista) > click chuột phải vào file “Netframework.bat” vừa giải nén thành công > chọn Run as administrator (hình dưới)

-       Với Windows XP thì chỉ cần click chạy file “Netframework.bat”

 Bước 4: Tải về và chạy chương trình NetFramework 4.0 tại: http://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

 Bước 5: Khởi động lại máy tính

 Bước 6: Cài đặt lại chương trình Kaspersky

 Xin Cảm ơn!

Comments